Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT
per 25 mei 2018

Graag informeren wij u duidelijk en transparant over onze nieuwe Privacy Statement. Wij blijven ook na de intreding van de nieuwe Europese privacywet zorgvuldig omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens.

PUUR Personeel maakt gebruik van (persoons)gegevens van kandidaten, bedrijven en instanties waarvan wij genoodzaakt zijn om deze te gebruiken. In dit Statement vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw (persoons)gegevens door PUUR Personeel.

Van wie verwerken wij gegevens?
Wij verwerken (persoons)gegevens van alle werkzame kandidaten en verwerken benodigde (persoons)gegevens van potentiële kandidaten. Ook verwerken wij (persoons)gegevens van klanten/opdrachtgevers die ervoor kiezen om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij (persoons)gegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hieronder vallen: werving & selectie, uitzenden, bemiddelen, detachering en payrolling.

Vanaf wanneer verzamelen wij (persoons)gegevens
Wij verzamelen uw (persoons)gegevens vanaf het moment dat we een arbeidsovereenkomst naderen. U verstrekt ons toestemming om uw (persoons)gegevens op te slaan.

Wij kunnen ook uw (persoons)gegevens verzamelen die u heeft geplaatst op openbare sites. Dit zullen (persoons)gegevens zijn waaruit blijkt dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. Door middel van deze (persoons)gegevens kunnen wij u benaderen, geeft u na benadering aan om niet meer benaderd te worden, zullen uw (persoons)gegevens verwijderd worden.

Hoe ziet onze verwerking procedure eruit?
Wij verzamelen en gebruiken alleen (persoons)gegevens die voor ons noodzakelijk zijn. Deze (persoons)gegevens verwerken we in onze database en worden hierin ook opgeslagen. De (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens?
De verantwoordelijke afdeling voor de verwerking van (persoons)gegevens is de afdeling “Administratie & Facturatie”.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Voordat u gaat werken voor PUUR Personeel:

Vanaf het moment dat u gaat werken voor PUUR Personeel:

 

Hoe verzamelen wij deze (persoons)gegevens?
Wij ontvangen deze (persoons)gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u besluit om te gaan werken voor PUUR Personeel, u bent genoodzaakt om aan ons informatie (hierboven benoemd) aan ons te verstrekken. Wij kunnen dan de belanghebbende documenten verwerken.

Waarvoor gebruiken we uw (persoons)gegevens en voor welk doel?
Van onze dienstverlening kan alleengebruik gemaakt worden als we over alle correcte (persoons)gegevens beschikken. Wij verwerken de (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

Kandidaten:

1. Voor het opstellen van contracten.
Onze contracten beschikken over bovengenoemde (persoons)gegevens (persoonsgegevens, Contract- & Administratieve gegevens & ID bewijs)

2. Voor het gebruik van benadering.
Bij interesse vanuit PUUR Personeel maken wij gebruik van bovengenoemde (persoons)gegevens (curriculum vitae & NAW-gegevens)

3. Voor ontwikkeling en verbetering van onze service.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, om ons constant te blijven ontwikkelen en verbeteren.

4. Om wettelijke verplichtingen na te komen.
Op basis van de (internationale) wet- en regelgeving moeten we (persoons)gegevens over u verzamelen. Wij zijn genoodzaakt om ons te houden aan deze (internationale) wet- en regelgeving.

5. Voor het opstellen van loonstroken en het verwerken van salarissen.
Wij gebruiken uw (persoons)gegevens voor het maken van uw loonstroken en jaaropgaves, ook hebben wij uw rekeningnummer nodig voor het overmaken van salarissen.

Bedrijven, organisaties en instanties:
Wij verwerken alleen contactgegevens in onze database van opdrachtgevers waar medewerkers werken. Wel gebruiken wij gegevens van bedrijven, organisaties en instanties om samenwerkingen tot stand te laten komen.

1. Opdrachtovereenkomsten te sluiten en te onderhouden.

2. Een zakelijke relatie onderhouden.
Het tot stand laten komen van samenwerkingen, inzicht in werksituaties van kandidaten.

3. Facturatie.
Facturen worden verstuurd voor de betaling van salarissen van de kandidaten die via ons bij u werkzaam zijn.

Worden mijn (persoons)gegevens gedeeld met andere instanties?
Ja, wij delen uw (persoons)gegevens met onze backoffice partij. Dit is van belang voor het opstellen van contracten, loonstroken en uitbetaling van salarissen. Welke (persoons)gegevens wij hiervoor verstreken kunt u terugvinden onder het kopje “Welke (persoons)gegevens verwerken we?”

Worden mijn (persoons)gegevens ook gebruikt voor andere doeleinden?
Nee, uw (persoons)gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Mocht het nodig zijn om (persoons)gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan zullen wij hiervoor contact leggen en een verwerkingsovereenkomst sluiten tussen beide partijen.

Hoelang bewaren wij uw (persoons)gegevens?
Wij bewaren (persoons)gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld. Wij hanteren geen bewaarbeleid voor deze (persoons)gegevens.

Wie heeft toegang tot mijn (persoons)gegevens?
PUUR Personeel is een V.O.F. Alle medewerkers bij PUUR Personeel zijn gemachtigd tot uw (persoons)gegevens.

Welke rechten heeft u bij ons?

1. Recht op informatie.
Door middel van deze Privacy Statement informeren we u over wat wij doen met uw (persoons)gegevens. Soms zijn wij genoodzaakt om u meer informatie te geven. Dit kan voorkomen in situatie wanneer er veranderingen plaatsvinden. Dan informeren wij door middel van een telefoongesprek of e-mail.

2. Inzage in u geregistreerde (persoons)gegevens.
Indien u (persoons)gegevens heeft verstrekt aan PUUR Personeel, bent u gerechtigd om ons te vragen welke (persoons)gegevens we van u verwerken. Mocht dit van toepassing zijn dan kunnen wij u inzicht geven in de (persoons)gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met PUUR Personeel.

3. Recht op beperking van (persoons)gegevens.
U bent gerechtigd om ons te vragen de gegevensverwerking te beperken. Dit betekent echter dat wij u (persoons)gegevens niet kunnen verwerken en in sommige gevallen u niet onze dienst kunnen verlenen.

4. Recht van intrekking (persoons)gegevens.
U heeft het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken en ons te vragen uw (persoons)gegevens te verwijderen. Dit betekent dat wij u niet meer kunnen voorzien van onze dienstverlening.

Is het mogelijk dat de Privacy Statement wordt gewijzigd?
Ja, wij kunnen ons Privacy Statement elk moment wijzigen. Dit gebeurd echter alleen wanneer er veranderingen plaats vinden. Van deze wijzigingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Waar kunt u terecht met vragen of klachten over de verwerking van gegevens?
Vragen en/of klachten kunt u indienen via de mail contact@puurpersoneel.com